Știință și Spirit

Știința și Spiritualitatea reprezintă două căi îngemănate de a vedea și înțelege VIAȚA. Dincolo de aparentele contradicții, un om însetat de a înțelege cu adevărat viața poate vedea că ele sunt fațetele aceleiași monede. Discrepanțele dispar pe calea integrării tuturor informațiilor într-o imagine holistică asupra vieții. Electricianul și dascălul de la biserică sunt ambii Fii ai Vieții ce aleg diferit să o onoreze.
Invitația noastră este de a nu fi întro tabără a neînțelegerii și să vedeți uniunea dintre aceste aparent limbaje diferite. Atât darvinismul cât și designul inteligent văd aspecte diferite în manifestarea și evoluția vieții. Ateii sunt cei mai buni critici ai erorilor dogmatismului religioși. Iar noi toți suntem VIAȚA ce se exprimă diferit prin fiecare dintre noi.